Jaar vertraging

Op de website van Blue Banner staat nog steeds dat de bouw van 60 – 76 woningen op het voormalige fabrieksterrein van Pielkenrood Vaten in het hart van Zaandijk in het vierde kwartaal van 2022 zal worden gestart. Maar als je ter plekke gaat kijken, blijkt dat met de sloop van de oude fabriek nog niet eens is begonnen.

“Ja dit project heeft inderdaad vertraging opgelopen” bevestigt Erik Schot, directeur/eigenaar van ontwikkelingsmaatschappij Blue Banner RED.  “Voor de bestemmingsplanprocedure is nu een stikstofnotitie nodig. De stikstofuitstoot tijdens de bouw mag niet groter zijn dan wat de bussenfabricage produceerde. En dat moet berekend worden. Bovendien moeten er nog kleine aanpassingen plaatsvinden aan het stedenbouwkundig plan in verband met klimaatadaptatie en hittestress. Dat zijn nieuwe fenomenen waarmee we worden geconfronteerd. Al met al verwacht ik dat dit een jaar vertraging oplevert.”

Supervisieteam akkoord
Schot is niettemin positief over de verdere voortgang. “De stikstofberekeningen zullen in het voorjaar van 2023 gereed zijn, waarna de afgifte van het bestemmingsplan in juni zal volgen. Daarna kan de procedure voor de omgevingsvergunning worden gestart. Inmiddels heeft de architect voor alle woningen tekeningen gemaakt, waarmee het supervisieteam van de gemeente Zaanstad akkoord is gegaan.”
Blue Banner is voornemens om op zo kort mogelijke termijn een nieuwsbrief over deze ontwikkelingen op te stellen en in het eerste kwartaal van 2023 een bijeenkomst te organiseren waarop de omwonenden en andere betrokkenen/belangstellenden worden bijgepraat.

Aanbevelingen klankbordgroep
De gemeente Zaanstad bevestigde de hierboven geschetste ontwikkelingen bij monde van Marco Schoone, wijkmanager en aanspreekpunt voor de bewoners van Zaanstad met betrekking tot het project Langepad. Hij kon echter niet vertellen of er iets was gedaan met de aanbevelingen van de klankbordgroep van erfgoedorganisaties waaronder de Pielkenrood Stichting. Wel kon hij melden dat Oscar Leemhuis, projectleider bij Zaanstad, de gemeente inmiddels heeft verlaten en is vervangen door Marcel Dingemans.

16 december 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *