Bussenfabriekje terug aan het Langepad

De digitale presentatie over de ontwikkeling van het voormalige Pielkenroodterrein in het centrum van Zaandijk leverde op 14 februari weliswaar leuke en verrassende elementen op maar ook kritische kanttekeningen. De verenigde belanghebbenden, waaronder de Pielkenrood Stichting, vonden daarna bij de ontwikkelaar Blue Banner en zijn stedenbouwkundig architect Aad Trompert een welwillend luisterend oor voor hun negen verbeterpunten. Tijdens een inloopbijeenkomst voor omwonenden op 6 maart bleken bijna alle verbeterpunten verwerkt in een tweede versie van het plan. Zo waren er alternatieven gevonden voor de lelijke parkeerstraat die dwars door de eerste versie van het plan liep. Bovendien is er realisatie van een heus kerkplein toegevoegd, evenals de herbouw van het voormalige Zaandijkse weeshuis én het oorspronkelijk bussenfabriekje van Jacob Pielkenrood aan het Langepad. Zie: Langepad – Zaandijk – Blue Banner RED

Het college van B&W buigt zich nu over de stukken en zal, als zij van mening is dat de stukken voldoende vertrouwen geven voor een goed vervolg, deze vaststellen. De volgende fase wordt gekenmerkt door het opstellen van het bestemmingsplan, het uitwerken van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte en het uitwerken van de architectuur van de woningen. De gemeentelijke supervisor heeft in de deze fase een belangrijke rol. Zijn goedkeuring verzekert dat het plan voldoet aan de door Zaanstad gestelde kwaliteit. Hoewel dat niet gebruikelijk is, krijgt de groep belanghebbenden de gelegenheid om met de supervisor in gesprek te gaan. Ook in de daarop volgende ontwerpfase zal de groep steeds haar inbreng naar voren brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *